Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2012

Οι περικοπές στα ειδικά μισθολόγια


Αναδρομικά από την 1η Αυγούστου του 2012 θα εφαρμοστούν οι περικοπές στα Ειδικά Μισθολόγια. Οι μειώσεις θα είναι κλιμακωτές. Διαβάστε αναλυτικά...

Ο βασικός μισθός Ειρηνοδίκη Δ τάξης από 1.488 ευρώ μειώνεται στα 1.369 ευρώ.

Ο βασικός μισθός του ειδικευόμενου ιατρού του ΕΣΥ από τα 1.027 στα 1.007 ευρώ.

Ο βασικός μισθός του Λέκτορα από τα 1.183 ευρώ στα 1.065 ευρώ.

Ο βασικός μισθός του Ακολούθου πρεσβείας από τα 1.117 στα 1.061 ευρώ.

Ο βασικός μισθός του Λοχαγού του ελληνικού στρατού από τα 1.016 στα 928 ευρώ. Ανάλογες είναι και οι περικοπές στα επιδόματα.

Η αναδρομική εφαρμογή των μειώσεων θα έχει ως αποτέλεσμα ορισμένοι υπάλληλοι με δόσεις δανείων οι οποίες παρακρατούνται από τον μισθό τους να λάβουν αρνητικά εκκαθαριστικά μηνιαίας μισθοδοσίας κατά τους τελευταίους μήνες του 2012, να κληθούν δηλαδή να πληρώσουν.

Σύμφωνα την έκθεση του Γενικού ΛΟγιστηρίου του Κράτους που συνοδεύει το Πολυνομοσχέδιο με τα μέτρα οι μειώσεις ανά κλάδο έχουν ως εξής:Οι μειώσεις στους δικαστικούςΙ. Μισθολόγιο δικαστών και κύριου προσωπικού του ΝΣΚ

Α) Βασικός μισθός

Πρόεδρος ΑΠ και αντίστοιχοι


3.023


σήμερα 4.134 ευρώ
Αντιπρόεδρος και αντίστοιχοι


2.880


Σήμερα 3.721 ευρώ

Αρεοπαγίτης και αντίστοιχοι


2.525


Σήμερα 3.307 ευρώ
Εφέτης και αντίστοιχοι


2.258


Σήμερα 2.894 ευρώ
Πρόεδρος Πρωτοδικών και αντίστοιχοι


2.009


Σήμερα 2.480 ευρώ
Πρωτοδίκης και αντίστοιχοι


1.778


Σήμερα 2.067 ευρώ
Πάρεδρος Πρωτοδικείου και αντίστοιχοι


1.511


Σήμερα 1.654 ευρώ
Ειρηνοδίκης Δ΄ τάξης


1.369


Σήμερα 1.488 ευρώ


Β) Το επίδομα για τη δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης κλπ. ορίζεται στα εξής ποσά:

* 316 ευρώ, για ειρηνοδίκες Γ΄ και Δ΄ τάξης, παρέδρους Πρωτοδικείου και αντίστοιχους (σήμερα 344,08 ευρώ).

* 420 ευρώ, για πρωτοδίκη και αντίστοιχους (σήμερα 487,97 ευρώ)

* 456 ευρώ, για πρόεδρο Πρωτοδικών και αντίστοιχους (σήμερα 563,04 ευρώ)

* 460 ευρώ, για εφέτη και αντίστοιχους (σήμερα 594,32 ευρώ)

* 470 ευρώ, για πρόεδρο Εφετών, Αρεοπαγίτη και αντίστοιχους (σήμερα 625 ευρώ)

* 485 ευρώ, για αντιπρόεδρο και αντίστοιχους (σήμερα 656,88 ευρώ)

* 500 ευρώ, για πρόεδρο και αντίστοιχους (σήμερα 688,16 ευρώ).

Γ) Η πάγια μηνιαία αποζημίωση, λόγω παραμονής στην έδρα κ.λπ., ορίζεται στα εξής ποσά:

* 560 ευρώ για δικαστές από τον βαθμό του προέδρου Πρωτοδικών και αντιστοίχων μέχρι τον βαθμό του προέδρου Ανωτάτου Δικαστηρίου (σήμερα 769,12 ευρώ)

* 460 ευρώ, για δικαστές από τον βαθμό του Ειρηνοδίκη Δ΄ τάξης μέχρι τον βαθμό του πρωτοδίκη (σήμερα 644,44 ευρώ).

Δ) Τα οριζόμενα ποσά για έξοδα παράστασης των μνημονευόμενων βαθμών δεν διαφοροποιούνται ουσιαστικά σε σχέση με τα καταβαλλόμενα σήμερα.Οι μειώσεις στους πανεπιστημιακούςΙΙ. Μισθολόγιο μελών ΔΕΠ των πανεπιστημίωνΑ) Βασικός μισθόςΚαθηγητής


1.459


Σήμερα 1.775 ευρώ

Αναπληρωτής καθηγητής


1.331


Σήμερα 1.538 ευρώ

Επίκουρος καθηγητής


1.150


Σήμερα 1.301 ευρώ

Λέκτορας


1.065


Σήμερα 1.183 ευρώΒ) Επίδομα διδακτικής προετοιμασίαςΚαθηγητής


390


Σήμερα 475,24 ευρώ

Αναπληρωτής καθηγητής


368


Σήμερα 427,47 ευρώ

Επίκουρος καθηγητής


335


Σήμερα 380,51 ευρώ

Λέκτορας


300


Σήμερα 332,75 ευρώΓ) Αποζημίωση για δημιουργία βιβλιοθήκης κ.λπ.

Καθηγητής


273


Σήμερα 332,75 ευρώ

Αναπληρωτής καθηγητής


184


Σήμερα 213,73 ευρώ

Επίκουρος καθηγητής


128


Σήμερα 142,49 ευρώ

Λέκτορας


128


Σήμερα 142,49 ευρώΔ) Ειδικό Ερευνητικό ΕπίδομαΚαθηγητής


226


Σήμερα 275,91 ευρώ

Αναπληρωτής καθηγητής


215


Σήμερα 250,00 ευρώ

Επίκουρος καθηγητής


200


Σήμερα 227,34 ευρώ

Λέκτορας


184


Σήμερα 204,66 ευρώΕ) Προσαύξηση επιδομάτων

Τα παραπάνω επιδόματα που καταβάλλονται στον βαθμό του καθηγητή προσαυξάνονται κατά 70 ευρώ με τη συμπλήρωση 25 ετών υπηρεσίας (Για τα καταβαλλόμενα σήμερα επιδόματα προβλέπεται προσαύξηση κατά 117 ευρώ με τη συμπλήρωση 25ετίας).Στ) Εξοδα παράστασης

Πρύτανης 250 ευρώ

Αντιπρύτανης 200 ευρώ

Κοσμήτορας ή πρόεδρος Τμήματος 210 ευρώΟι μειώσεις για τους γιατρούς

ΙΙΙ. Μισθολόγιο γιατρών ΕΣΥΑ) Βασικός μισθός

Συντονιστής διευθυντής


1.665


Σήμερα 2.055 ευρώ

Διευθυντής


1.580


Σήμερα 2.054 ευρώ

Επιμελητής α΄


1.513


Σήμερα 1.759 ευρώ

Επιμελητής β΄


1.321


Σήμερα 1.468 ευρώ

Ειδικευόμενος


1.007


Σήμερα 1.027 ευρώΒ) Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησηςΔιευθυντής – συντονιστής


238


Σήμερα 291,46 ευρώ

Επιμελητής Α΄


205


Σήμερα 251,94 ευρώ

Επιμελητής Β΄


174


Σήμερα 211,79 ευρώ

Ειδικευόμενος


190


Σήμερα 229,93 ευρώΓ) Πάγια αποζημίωση για ενημέρωση βιβλιοθήκης κ.λπ.Διευθυντής – συντονιστής


225


Σήμερα 274,45 ευρώ

Επιμελητής Α΄


195


Σήμερα 237,21 ευρώ

Επιμελητής Β΄


164


Σήμερα 199,97 ευρώ

Ειδικευόμενος


123


Σήμερα 149,78 ευρώΔ) Επίδομα θέσης ευθύνης

Ορίζεται σε 156 ευρώ για τους συντονιστές διευθυντές και όσους διευθυντές ασκούν χρέη συντονιστή (σήμερα 190,26 ευρώ).

Ε) Ωρομίσθιο εφημεριών

Υπολογίζεται με συντελεστή 0,0042 (αντί 0,0059) επί του βασικού μισθού που κατέχει ο δικαιούχος.

Στ) Αποζημίωση εφημεριών διευθυντών νοσοκομείων Α΄ Ζώνης

Η μηνιαία αποζημίωση των συντονιστών διευθυντών νοσοκομείων Α΄ Ζώνης και των διευθυντών των πανεπιστημιακών κλινικών εργαστηρίων και μονάδων είναι ίση με το 30%, του βασικού μισθού του συντονιστή, αντί το 49% του βασικού μισθού του διευθυντή που ισχύει.Οι μειώσεις για τους διπλωμάτες

IV. Μισθολόγιο διπλωματικών υπαλλήλωνΑ) Βασικός μισθός

Πρέσβης


1.899


Σήμερα 2340 ευρώ

Πληρεξούσιος υπουργός Α΄ τάξης


1.772


Σήμερα 2.066 ευρώ

Πληρεξούσιος υπουργός Β΄ τάξης


1.654


Σήμερα 1.899 ευρώ

Σύμβουλος Πρεσβείας Α΄ τάξης


1.526


Σήμερα 1.731 ευρώ

Σύμβουλος Πρεσβείας Β΄ τάξης


1.410


Σήμερα 1.564 ευρώ

Γραμματέας Α΄ τάξης


1.325


Σήμερα 1.452 ευρώ

Γραμματέας Β΄ τάξης


1.241


Σήμερα 1.340 ευρώ

Γραμματέας Γ΄ τάξης


1.157


Σήμερα 1.229 ευρώ

Ακόλουθος πρεσβείας


1.061


Σήμερα 1.117 ευρώΒ) Κίνητρο απόδοσης

Ορίζεται σε 130 ευρώ, αντί 146 ευρώ που ισχύει, για όλους τους βαθμούς της ιεραρχίας των διπλωματικών.

Γ) Επίδομα Ξενίας – Παράστασης

Ορίζεται σε ποσά από 231 ευρώ ως 318 ευρώ, ανάλογα με τον βαθμό. (Σήμερα κυμαίνεται σε ποσά από 230,74 ευρώ ως 365,13 ευρώ).

Δ) Πάγια αποζημίωση

Ορίζεται σε ποσά από 112 ευρώ ως 505 ευρώ, ανάλογα με τον βαθμό (Σήμερα κυμαίνεται από 119 ευρώ ως 594,25 ευρώ).

Οι προαναφερόμενες μεταβολές επηρεάζουν και τις αποδοχές του επιστημονικού προσωπικού της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας, της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και των υπαλλήλων του κλάδου Εμπειρογνωμόνων του ΥΠΕΞ, καθόσον διέπονται από το ίδιο μισθολογικό καθεστώς.Οι μειώσεις για τους ένστολους

V. Μισθολόγιο Στρατιωτικών των ΕΔ και ένστολου προσωπικού της ΕΛΑΣ, ΠΣ και ΛΣ

Α) Βασικός μισθός

Α/ΓΕΕΘΑ


1.873


Σήμερα 2.337 ευρώ

Αρχηγός ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ, ΕΛΑΣ, ΠΣ, ΛΣ


1.698


Σήμερα 2.068 ευρώ

Γεν. επιθεωρητής Στρατού,

διοικητής 1ης Στρατιάς,

αρχηγός Στόλου, αρχηγός Αεροπορίας


1.584


Σήμερα 1.888 ευρώ

Αντιστράτηγος


1.479


Σήμερα 1.753 ευρώ

Υποστράτηγος


1.400


Σήμερα 1.645 ευρώ

Ταξίαρχος


1.313


Σήμερα 1.510 ευρώ

Συνταγματάρχης


1.146


Σήμερα 1.295 ευρώ

Αντισυνταγματάρχης


1.033


Σήμερα 1.151 ευρώ

Ταγματάρχης


971


Σήμερα 1.070 ευρώ

Λοχαγός


928


Σήμερα 1.016 ευρώ

Υπολοχαγός


910


Σήμερα 971 ευρώ

Ανθυπολοχαγός


875


Σήμερα 899 ευρώ

Ανθυπασπιστής


823


Σήμερα 863 ευρώ

Αρχιλοχίας


796


Σήμερα 836 ευρώ

Επιλοχίας


770


Σήμερα 800 ευρώ

Λοχίας


718


Σήμερα 683 ευρώ

Δεκανέας


499


Σήμερα 512 ευρώ

Μόνιμος στρατιώτης


280


Σήμερα 288 ευρώΒ) Επίδομα εξομάλυνσης

Ορίζεται σε ποσά από 100 ευρώ ως 200 ευρώ, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του στρατιωτικού (Σήμερα κυμαίνεται σε ποσά από 111,72 ως 226 ευρώ).

Γ) Ειδικής απασχόλησης

* 250 ευρώ για ανώτατους αξιωματικούς ΕΔ (σήμερα 338)

* 170 ευρώ για λοιπούς αξιωματικούς και ανθυπασπιστές ΕΔ (σήμερα 192)

* 130 ευρώ για υπαξιωματικούς και μόνιμους στρατιώτες ΕΔ (σήμερα 146,45)

* 225 ευρώ για ανώτατους αξιωματικούς ΕΛΑΣ – ΛΣ – ΠΣ (σήμερα 311 ευρώ)

* 155 ευρώ για λοιπούς αξιωματικούς και ανθυπαστυνόμους ΕΛΑΣ – ΛΣ – ΠΣ (σήμερα 175,6 ευρώ)

* 115 ευρώ για υπαξιωματικούς και αστυφύλακες ΕΛΑΣ – ΛΣ – ΠΣΑ (σήμερα 130,43 ευρώ)

δ) Επίδομα θέσης υψηλής ή αυξημένης ευθύνης

Ορίζεται σε ποσά από 26 ευρώ ως 535 ευρώ, ανάλογα με τον βαθμό (σήμερα τα ποσά κυμαίνονται από 29,15 ως 713,26 ευρώ).

Ε) Εξοδα παράστασης

* 350 ευρώ για τον Α/ΓΕΕΘΑ (σήμερα 433,14 ευρώ)

* 215 για Α/ΓΕΣ-ΓΕΑ-ΓΕΝ και αρχηγούς ΕΛΑΣ – ΠΣ – ΛΣ (σήμερα 263,93 ευρώ)

* 150 ευρώ για γενικό επιθεωρητή Στρατού, διοικητή 1ης Στρατιάς κ.λπ. (σήμερα 175,68 ευρώ).

Στ) Επίδομα ευθύνης Διοίκησης

Ορίζεται σε ποσά από 28 ευρώ ως 95 ευρώ, ανάλογα με τον βαθμό (σήμερα κυμαίνεται από 25 ευρώ ως 119 ευρώ).

Ζ) Επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας ΕΔ

Ορίζεται στο ποσό των 43 ευρώ, αντί 59 ευρώ που ισχύει, για τους αξιωματικούς και υπαξιωματικούς των ΕΔ.

Η) Επίδομα ειδικών συνθηκών

Ορίζεται στο ποσό των 65 ευρώ, αντί 72 ευρώ που ισχύει, για τα στελέχη των ΕΔ και το ένστολο προσωπικό της ΕΛΑΣ, του ΛΣ και ΠΣ.

Θ) Επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας ΕΛΑΣ – ΛΣ – ΠΣ

Μειώνεται από 2,93 σε 2,60 ευρώ η αποζημίωση για κάθε ώρα νυχτερινής απασχόλησης, και ως 64 ώρες τον μήνα, για το ένστολο προσωπικό της ΕΛΑΣ, του ΠΣ και του ΛΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Watch live streaming video from kerberostv at livestream.com

ShareThis